Hembrev vecka 34

Hej! 

Då var den första ”riktiga” skolveckan avslutad. Eleverna har visat ett stort intresse för undervisningen, vilket är roligt. Under veckan har vi påbörjat arbetet med bokstäver. Vi har arbetat med bokstaven ”S” och lärt oss om hur den skrivs, hur den låter men även pratat om ord som bokstaven finns med i. Vi arbetar med en sagoskog under svensklektionerna där sälen har flyttat in i skogen under veckan.  

Arbetet med värdegrunden har fortsatt under veckan där vi diskuterat hur man ska vara mot varandra i skolan samt vad som förväntas av eleverna under lektionerna. Under veckan har vi även påbörjat arbetet med trafik där vi lärt oss mer om övergångsställen och trafikljus samt hur man kan vara säker i trafiken.  

I naturkunskapen har vi arbetat med lövträd där vi både har samtalat om lövträd och även ritat. I teknik har vi arbetat med ”veckans grej” som under denna vecka har varit glasögon. I musik har vi lärt oss mer om tempo och puls.  

Slutligen vill vi även påminna om att alla elever har fått hem ett papper med tider för utvecklingssamtal. Dessa behöver vi få tillbaka senast onsdag 1 september.  

Trevlig helg! 

Linda & Ara   

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *